Artromot

Dayaq – hərəkət zədələnmələri zamanı reabilitasiya ilə oynaqkarın passiv və aktiv işlədilməsini təmin edən Artromot cihazlarından istifadə edilir. 

Müalicənin məqsədi xüsusi aparat vasitəsilə idarə oluna bilən tərzdə toxumaların dartılması ilə əzələ və oynaqların hərəki aktivliklərinin bərpasıdır
1. Ağırsız məşqlər
2. Geniş yayılmış və mürəkkəb travmaların müalicəsi və profilaktikası
3. Fərdi yanaşma (məşq müddəti, təkrarların sayı, hərəkətlərin amplitudası, fiziki yükün dərəcəsi)