Niyə biz

Nəyə görə məhz HAYAT CLİNİC mərkəzi?

HAYAT CLİNİC Tibb Mərkəzi rəsmi olaraq 2015-ci ilin fevral ayında açılmışdır. Bakıda hal-hazırda 600-dən çox özəl klinikanın  fəaliyyət göstərdiyinə baxmayaraq, klinikamızın açılışına dair qərar belə investisiya haqqında xəbər alanları təəcübləndirmişdi.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən klinikaların sayı çox olduğuna baxmayaraq, xaricə diaqnostika müayinəsi, yoxlanması və bərpa olunması üçün gedənlərin sayı azalmır. O zaman nəyə görə həmvətənlərimiz Türkiyədə və digər xarici ölkələrdə tibbi xidmətlərin, eləcə də ikitərəfli təyyarə biletlərinin və otel xərclərinin yüksək olduğuna baxmayaraq, bu xidmətlərin əldə edilməsini xarici ölkələrdə üstün tuturlar?

Əsas məsələ bizim tibbimizə, avadanlığımıza, həkimlərimizə, klinikalarımıza, göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsinə və təqdim olunan rahatlığa olan etibarımızdır.

HAYAT CLİNİC Tibb Mərkəzinin əsas məqsədi, həmvətənlərimizə münasib qiymətlərlə ləyaqətli xidməti  tibbin avropa keyfiyyəti səviyyəsində təqdim etməklə yaranmış stereotipləri aradan qaldırılmaqdır.

Ən müasir avadanlıq

Diaqnostika müayinəsi məqsədi ilə Avropaya gedən şəxs “nəyə görə məhz Avropa?” sualına cavab verərkən, ilk növbədə yüksək səriştə və müasir texnikanı nəzərdə tutur. HAYAT CLİNİC mərkəzində tibbi texnikanın aparıcı istehsalçıların təqdim etdiyi müasir avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu, diaqnostikanın ən yüksək səviyyədə keçirilməsinə imkan yaradır.

Məsələn, radiologiya şöbəsi “General Electric” şirkətinin (MRT, KT, rentgen, densitometriya, mammoqrafiya, USM) yeni nəsli avadanlıqla təchiz edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, regiondakı yeganə maqnit-rezonans tomoqrafiya cihazı “General Electric” şirkətinin inqilabi texnoloqiyalı səssiz skanlaşdırılmanın əsas etibarı ilə yeni işləməsidir.

Mərkəzin digər şöbələri yeni avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur, məsələn, Storz kimi istehsalçıların otolarinqologiya kabineti, fizioterapiya və bərpa olunma şöbəsində David, Vakumed, Artromod, qastroenterologiyada Olimpus 190 və s. Vacib məsələ ondan ibarətdir ki, belə texniki təchizatın HAYAT CLİNİC mərkəzində mövcud olmasının sayəsində tədqiqatlar mütəxəssis səviyyəsində aparıla biləcək.

Məhz bu ən müasir avadanlıqdan Avropanın ən yaxşı klinikalarında istifadə olunur.

Fizioterapiya üçün ən müasir avadanlıq

HAYAT CLİNİC mərkəzinin fizioterapiya və bərpa şöbəsi Azərbaycanda həm mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinə görə, həm də texniki təchizatına görə ən yaxşı hesab edilir. Fizioterapevtik avadanlığın Vakumed, DAVİD və s. kimi ən müasir işlənmələri bizim mərkəzdə təmin olunub və pasiyentlərin müalicəsində müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur. HAYAT CLİNİC mərkəzinin fizioterapiya və bərpa şöbəsi ABŞ, Almaniya, İtaliya, Finlandiya, İspaniya, Yaponiya və s. kimi dünyanın aparıcı istehsalçılarının avadanlıqları ilə təchiz olunub.

Fizioterapiya ağır zədələrdən və müxtəlif əzaların müzmin xəstəliklərindən sonrakı bərpa müddətinin ayrılmaz hissəsidir.

Klinikanın daha bir müstəsna üstünlüyü DAVİD peşəkar kompleksidir. Kompüter trenajorlar onurğa, bel, boyun və ayaq əzələləri vəziyyətinin müayinəsi üçündür. Bu müayinənin keçirilməsi nəticəsində müxtəlif onurğa, boyun və ayaq əzələlərinin güc və zəifliyinin müəyyənləşdirilməsi mümkündür və ondan sonra proqram bu əzaların bütün əzələ qruplarının müvazinətini tərtib edir. Sonra, toplanmış məlumat nəticəsində təlimatçı həmin DAVİD kompleksində əzələlərin müvafiq qrupunun gücləndirilməsi üçün münasib proqram seçir. HAYAT CLİNİC Azərbaycanda belə avadanlıqla təchiz olunmuş yeganə mərkəzdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tibbin sürətlə inkişaf etdiyinə baxmayaraq, fizioterapiya çox geridə qalmışdı. Bizim klinika ilk mərkəzdir ki, demək olar ki, dünyada olan fizioterapiya xidmətlərinin bütün növlərini təklif edir.

Ən dəqiq və etibarlı laboratoriya tədqiqatları

Həkim müalicəsinin effektivliyi və alınan nəticənin keyfiyyəti demək olar ki, analizlərin dəqiqliyindən asılıdır, çünki müalicə məhz laboratoriya tədqiqatlarının əsasında təyin edilir. Çox vaxt laboratoriyada buraxılan ən xırda səhv həkim müalicəsində mənfi nəticələrə və yaxud nəticənin olmamasına gətirib çıxara bilər.

Yalnız orijinal reaktivlərdən istifadə edə bilən klinikanın laboratoriyasında olan tam avtomatlaşdırılmış qapalı növlü avadanlıq insan amilinin azaldmasına imkan yaradır. Buna laboratoriyada istifadə olunan orijinal və keyfiyyətli reaktivlərin Almaniyadan alınmasını,  ikiqat laborator nəzarətin mümkün olmasını, yəni avtomatlaşdırılmış yoxlamadan sonra həkim-laborant tərəfindən keçirilən təkrar analizləri əlavə etsək, onda demək olar ki, belə keyfiyyət səviyyəsinə görə yeganədir.

HƏKİMLƏR

Tibb mərkəzinin ən dəyərli sərmayəsi həm idarəçilik, həm də pasiyentlər nöqteyi-nəzərindən həkimlərdir – onlar da zehni aktivdir. Məhz həkimlərin səriştəsi müasir avadanlıq üçün dəyərverici rol oynayır.

Klinikanın bütün həkimləri Almaniya, Türkiyə, Fransa və ABŞ-da ixtisaslaşmışlar.

Bakıdan heç bir yerə getmədən, Avropa səyyivəli keyfiyyəti və Avropada  ixtisaslaşmış  həkimlərin avropasayağı xidmətini əldə etmək istəyirsinizsə, HAYAT CLİNİC mərkəzinə xoş gəldiniz!