Artromot

Dayaq – hərəkət  sisteminin  zədələnmələri zamanı  reabilitasiya məqsədi  ilə  oynaqların  passiv  və  aktiv  işlədilməsini  təmin  edən Artromot cihazlarından  istifadə  edilir.

  • Müalicənin məqsədi xüsusi aparat vasitəsilə idarə oluna bilən tərzdə toxumaların dartılması ilə əzələ və oynaqların hərəki aktivliklərinin bərpasıdır.
  • Ağrısız məşqlər
  • Geniş yayılmış və mürəkkəb travmaların müalicəsi və profilaktikası

olunur.Suyun temperaturu 20-40*C, təzyiq isə 2-3 atmosferdir.

 • Piy mübadiləsi normallaşır
 • Damarların divarları qalınlaşır
 • Qan dövranı yaxşılaşır
 • Limfa sisteminin fəaliyyəti artır
 • Əzələ tonusu yüksəlir
 • Orqanizmdə mübadilə prosesləri sürətlənir
 • Stress və əsəb gərginlikləri aradan qalxır
 • Orqanizm şlaklardan təmizlənir
 • sərbəst radikalların təsiri azalır