Azərbaycanın xalq şairi HAYAT Clinic-da

Azərbaycanın xalq şairi HAYAT Clinic-da

Bu gün, Azərbaycanın xalq şairi çox hörmətli Nəriman Həsənzadə ailə üzvləri birlikdə növbəti profilaktik müayinə məqsədi ilə klinikamızda olmuşdular. Klinikamızın həkim ə tibb heyəti adından Nəriman müəllimə can sağlığı, uzun ömür və yeni müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!Azərbaycanın xalq şairi HAYAT Clinic-da Azərbaycanın xalq şairi HAYAT Clinic-da