Densitometriya

Densitometriya– insan bədənində sümük toxuma sıxılığının ölçülməsi üçün metoddur.
Hayat Clinic Tibb mərkəzində densitometriya GE Lunar aparat vasitəsilə həyatakeçirilir.
• Densitometriya müayinəsi vaxtı alınan nəticələr kompyuter proqramı vasitəsi ilə müəyyən olunmuş yaş və cins üçün olan normal göstəricilər ilə müqaisə olunur.
• Rentgen densitometriya vaxtı şüalanma dozasıminimaldır – adirentgenoqrafiyadan 400 dəfə aşağı
• Densitometriyanın əsas vəzifəsi – osteopeniyanı və osteoporozuar aşdırmaqdır.