USM

Ultrasəs müayinə (USM) səs dalğalarından faydalanaraq daxili orqanların görüntüləmə üsuludur.

Rentgen şüaları kimi, ultradalğalı şüalar da toxumaların arasından keçir və sonra da əks olunur. Əks olunduqda bu şüalar monitorda müəyyən təsvirlər yaradır. Bu təsvirlərə əsaslanaraq həkim pasientin orqan və toxumalarının vəziyyətini qiymətləndirir. Müayinələr tam ağrısız və öncədən hazırlıq tələb olunmadan aparılır.

USM müayinələr: 

Süd vəzi
Üst abdominal
Tam abdominal
Çanaq boşluğu orqanları
Qalxanvari vəz
Skrotal
 Bud-çanaq oynağı
Hamiləlik (doppler)
Serero vaskular dopler
Aşağı ətrafların arterial və venoz doppleri
Yuxarıətrafların arterial vəvenozdoppleri
 Tibbi görüntüləmə cihazlarımız son model olması ilə bərabər, çox yüksək keyfiyyətli görüntüsü, diaqnostik informativliyi ilə fərqlənir. USM Müayinələri  Hayat klinikasında olan GE Voluson E6 və Logic S7 aparatları vasitəsilə aparılır.

• Voluson E6 vizualizasiya keyfiyyətini təmin edir.

• Yenilənmiş texnologiyalar diaqnostikanın və müayinənin effektivliyinin etibarlılığını artırır.

• SonoVCAD ™ heart proqramı, tövsiyə edilən tarama bölmələrinə uyğun olaraq, dölün görüntülərini və aortik arşımı araşdırmaq üçün yeni bir alqoritm hazırlayır.

• SonoAVC ™ follicle avtomatik olaraq anexogen strukturların sayını, ölçüsünü və həcmini yumurtalığın 3D görüntüsündən və s. hesablayır.

• İnformativ və praktiki cəhətdən zərərsiz olan bu aparat vasitəsilə qarın boşluğu orqanlarının, böyrəklərin, kiçik çanaq orqanlarının, qalxanabənzər vəzinin, ürəyin, damarların, hamiləliyinvə s. müayinələri həyata keçirilir.