Urologiya-Andrologiya

Urologiya-Andrologiya

Urologiya– kişi və qadın sidik-cinsiyyət sistemində mövcud olan xəstəliklərin etiologiya,patogenezi, diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olan tibbin bir sahəsidir. Urologiyanın aşağıdakı bölmələri var:

Andrologiya- kişicinsiyyətorqanlarınıninkişafıvəbuorqanlardainfeksiyalarıntörətdiyixəstəliklərləməşğulolur. Bu xəstəliklərə, anadangəlməproblemlər (uşaqlardafimoz), iltihabiproseslər (prostatit, uretrit, sistit )vətörəmələraidddir.

Uroginekologiya- urolojivəginekolojixəstəliklərinbir-biriiləəlaqəsiniöyrənir.

Uşaq urologiyası-uşaqlarınsidik-cinsiyyətorqanlarınıninkişafıvəbuorqanlardaolanxəstəliklərləməşğulolur.

Qeriatrik urologiya-ahıl yaşda olan insanların sidik cinsiyyət orqanlarında potologiyaların diaqnostika və müalicəsi ilə məşğulolur.


HAYAT Clinic Tibb Mərkəzində aşağıdakı uroloji-androlji xəstəliklərin müalicəsi mövcuddur:

  1. Sidik yolları xəstəlikləri,
  2. Böyrək xəstəlikləri
  3. Kişi Sonsuzluğu
  4. Cinsi zəiflik
  5. Cinsi marağın azalaması
  6. Erkən boşalma
  7. Prostat xəstəliklərinin dərman və fizioterapevtik apparatlarla
  8. Cinsi yolla keçən infeksiyaların törətdiyi xəstəliklər
Elman Kazımzadə

Elman Kazımzadə

Uroloq-Androloq