Densitometriya

Densitometriya– insan bədənində sümük toxuma sıxılığının ölçülməsi üçün metoddur.
Hayat Clinic Tibb mərkəzində densitometriya GE Lunar aparat vasitəsilə həyata keçirilir.
• Densitometriya müayinəsi vaxtı alınan nəticələr kompyuter proqramı vasitəsi ilə müəyyən olunmuş yaş və cins üçün olan normal göstəricilər ilə müqaisə olunur.
• Rentgen densitometriya vaxtı şüalanma dozası minimaldır – adi rentgenoqrafiyadan 400 dəfə aşağı
• Densitometriyanın əsas vəzifəsi – osteopeniyanı və osteoporozu araşdırmaqdır.