Manual terapiya ciddi bir müalicədir

Manual terapiya ciddi bir müalicədir

Qədim dövrlərdən bəri nevrologiya, biomexanika, ortopediya və neyrofiziologiya prinsiplərini özündə birləşdirən manual terapiya çox effektiv bir müalicə metoduna çevrilmişdir. Bu metodun müxtəlif texnikalarının xüsusiyyətlərini, həll etdikləri problemləri, həmçinin manual terapiya seanslarının xüsusiyyətlərinə təsir edən amilləri daha ətraflı nəzərdən keçirək.

“Manual” sözünün kökü yunan “manus”undan gələrək əl deməkdir. Sadə dildə desək, manual terapiya – terapevt əllərinin xəstənin bədəninə təsiridir.

Bir çoxu manual terapiya ilə masajı qarışdırır, lakin aralarındakı fərq çox böyükdür. Masajçı yalnız yumşaq toxumalarla işləyir, manual terapevt isə oynaqlara və intervertebral disklərə, eləcə də daxili orqanlara təsir edir.

Masaj yalnız xoş bir rahatlama proseduru ola bilər, ancaq manual terapiya ciddi bir müalicədir və nəticəsi simptomların müvəqqəti yox olması deyil, tam şəfadır.

Lakin manual terapiyanın sistemli bir kursu terapevtik masajı da əhatə edə bilər.

 

Arzu Həsənov – Manual terapevt, Buteyko metodu mütəxəssisi