Project Category: fizioterapiya-avadanliq

Zərbə-dalğa terapiya
Project

Zərbə-dalğa terapiya

Zərbə-dalğa  terapiyasına  göstərişlər: Daban mahmızı və ya  pəncə  fassiti Epikondilit Osteoxondroz, osteoartroz Axillodiniya Tendinoz, bursit, sinovit, liqamentoz Çiyin-kürək periartropatiyası Koksiqodiniya Əzələ-tonik sindrom Siniqların gec  bitişməsi Yalançı oynaqlar Travmadan,endoprotezdən sonra  ağrılar  zamanı Yastıayaqlıq Zərbə-dalğa  terapiyasının  faydaları: Təmas nahiyyəsində  qan  dövranının  artması Ca çöküntülərinin  parçalanması  və  sorulması  (vətərin  daxilində  və  ətrafında ) İltihabın azaldılması Ağrının azalması Toxuma...

HITOP
Project

HITOP

HITOP-yüksəktonlu  terapiya  (HiTop)Elektroterapiyanın  inkışafında  yenı  yeni  istiqamətdir.Yüksəktezlikli  (4-32 kHz) dəyişkən  elektrik  cərəyanının  istifadəsi  nəticəsində  hüceyrə  daxilində  yaranan  rezonans  orqanizmin  sürətli  detoksikasiyasına  və  cavanlaşmasına,  maddələr  mübadiləsinin  sürətlənməsinə  və  enerji  istehsalına  səbəb  olur.Hüceyrə  səviyyəsində  bu  effekt  özünü  ödemin,  iltihabın  azalması, toxumaların  sürətli  bərpası  və  ən  əsası  hətta  ilk  seansdan  belə   ağrının  azalması  ilə  biruzə  verir.Yüksəktonlu  terapiya  ağrıların,...

“EOL” Maqnitoterapevtik qurğusu (Maqnitturbotron)
Project

“EOL” Maqnitoterapevtik qurğusu (Maqnitturbotron)

Bu  qurğu  bütünlüklə   insan  bədəninin  ətrafında  hərəkət  edən  maqnit  sahəsi  yaradır.Ümumi  maqnitterapiya (ÜMT)—orqanizmin  bütün  sistemlərinə (sinir, endokrin, ürək-damar, limfa,  maddələr  mübadiləsinə  və  s.)   eyni  zamanda  təsir  etmək  imkanına  malikdir.  Bütün  bədənlə  təmas  edən  prosedurlar  zamanı  (palçıq  applikasiyaları,vannalar  və  s.) toxumalara  müalicəvi  təsir  dəri  ilə  ötürülür,  ÜMT  tətbiqi  zamanı  isə  təsir  bütövlüklə  olur. Bu zaman  əhval-ruhiyyə ...