Project Category: laboratoriya-avadanlig

Microptic Sperm Class Analyzer® CASA System
Project

Microptic Sperm Class Analyzer® CASA System

(Computer Aided Sperm Analysis System)-Kompyuterləşdirilmiş avtomatik sperm analizator sistemi.Bu sistem vasitəsilə sperm analizində manual və subyektiv analiz aparılmasına son qoyuruq.Bunu həyata keçirmək üçün dünya tibb sahəsində 20 illik təcrübəyə malik İspaniyanın Microptic şirkətinin CASA sistemli SCA Evalution sistemini HAYAT clinice gətirdik.Cihazın təyin etdiyi modullar bunlardı: 1.Hərəkətliliyi(motility) 2.Miqdar(concentration) 3.Morfologiya(morfology) 4.DNK fraqmentasiyası( DNA fragmentation) 5.Canlılıq( vitality ).

MagNa Pure Compact və LightCycler 480
Project

MagNa Pure Compact və LightCycler 480

MagNa Pure Compact və LightCycler 480 II-Azərbaycanda ilk PZR müayinəsinin tam avtomat sistemidir.MagNa Pure Compact eyni zamanda 8nümunədə cox kiçik həcmdə(100-1000mkl) 25 dəq ərzində nuklein turşularini insan faktoru olmadan ayıran bir sistemdir. LightCycler 480 II-optik sistemli rotor tipli amplifikator “real zaman”rejimində PZR və deteksiyanın keçirilməsi üçün istehsal olunub. Dünyada ilk 6 kanallı ən geniş hissetmə spektrinə və flüoresstent deteksiyaya...

Cobas C 311 biokimyəvi analizatoru
Project

Cobas C 311 biokimyəvi analizatoru

”Cobas C 311″biokimyəvi analizatoru-Roche Cobas C 311 avadanlığında geniş spektrdə qanın biokimyəvi analizini təhlil etmək mümkündür. Tam avtomatlaşdırılmış sistem reagentlərinin geniş menyusuna malik olan Cobas C 311 p biokimyəvi analizatorunda nəinki fermentlərin,substratların,spesifik zülalların ,çox vaxt aparan müayinələrin , həmçinin xüsusi testlərin aparılması və reagent nümunələrinin universal kassetlərə yüklənməsi mümkündür. Cobas C 311 analizatorunun təkrarolunmaz elektron...

UX 2000i sidik analizatoru
Project

UX 2000i sidik analizatoru

Yaponiyanın Sysmex şirkətinin istehsalı olan UX 2000i sidik analizatoru-Sysmex UX-2000i flüoresstent axıcı sitometriya üsulu ilə işləyən axrıncı nəsl analizatorudur. Diodlu lazer texnalogiyasına əsaslanıb, seçilmiş nuklein turşularını polimetin rəngləyicilər vasitəsi ilə boyayır ki, bu da kliniki lazım olan səviyyədə hissəciklərin həssas analizinin keçirilməsi ilə birgə bakteriyaların dəqiq aşkar olunmasına imkan yaradır. Xarakterik analitik profilin olması: Sysmex...

XT-2000i hemotoloji analizator
Project

XT-2000i hemotoloji analizator

Yaponiyanın Sysmex şirkətinin istehsalı olan XT-2000i hemotoloji analizatoru -Yeni XT-2000i hemotoloji anaizatorunun iş prinsipi inqilabi üsullardan sayılan axıcı sitoflüorimetriya üsuluna əsaslanmışdır. Analizatorla dəqiq nəticə əldə etmək, normal və patoloji nümunələrin dəqiq bölünməsinə imkan yaratmaq mümkündür. Tam avtomatlaşdırılmış 38 parametrli,tam şəkildə leykositar formulanı çıxaran və retikulositlərin sayılmasını təmin edən analizator. XT-2000i analizatoru eyni vaxtda 38 parametr təyin...

ROCHE Cobas E411 Hitachi İMMUNOKİMYƏVİ ANALİZATORU
Project

ROCHE Cobas E411 Hitachi İMMUNOKİMYƏVİ ANALİZATORU

Roche şirkətinin istehsalı olan tam robotlaşdırılmış immunokimyəvi elektroxemilüminisstent avtomat analizator geniş spektrli analizlərin qoyulması üçün imkan yaradır. Hazır xüsusi kassetlərdə istifadə olunan reagentlər, individual ştrix kodun oxunmasına əsaslanan avtomatik proqramlaşdırma texnologiyası və mövcud gedən prosesdə fasiləsiz analizlər etmək imkanı rahat iş şəraitinə və laboratoriyalarda sərf olun əməyin azalmasına gətirib çıxarır. Cihazın avtomatik proqramlaşdırılması üçün analizatoru...