Pərviz Niftiyev

Kardioloq

Dr. Pərviz Niftiyev – Kardioloq

Təhsil:

01.08.2001 – 30.06.2002 (internatura)

Ak. C. M. Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu

Həkim-Kardioloq

1995 – 2001

Azərbaycan Tibb Universiteti

Müalicə işi

Kurslar:

01.09.2018-31.09.2018 (1ay)

T.C. Sağlık bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Anjioyografi Laboratuvarı

Koroner anjiyografi ve anjiyoplasti

02.07.2018-31.08.2018 (2ay)

T.C. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Merkezi Koroner Anjiyografi Laboratuvarı

Anjiyografi ve anjiyoplasti

28.01.2010-28.10.2010 (9ay)

T.C. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı (2 ay kardiyoloji kliniğinde, 2 ay koroner yoğun bakım ünitesinde, 2 ay ekokardiyografi laboratuarında, 3 ay koroner anjiyografi laboratuarında)

“Non-invaziv ve invaziv kardiyoloji” alanında ihtisas sonrası eğitim

İş təcrübəsi:

2016-2019 German Hospital – Kardioloq

2015-2016 Medikal Plaza – Kardioloq

2011-2015 Baku Medikal Plaza – Kardioloq

2004-cü ildən etibarən və hal hazırda Ak. C.M.Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu – Həkim-kardioloq, Elmi işçi

2002-2004 Hərbi hissə, tabur t/m rəisi-həkimi

(hərbi rütbə-t/x baş leytenantı)

Vərdişlər:

Holter EKQ monitorinqi

Stress Test

Exokardioqrafiya

Koronar angioqrafiya, angioplastika

Dillər:

Azərbsycan – əla

İngilis – yaxşı

Rus – əla

Türk – əla