MagNa Pure Compact və LightCycler 480

MagNa Pure Compact və LightCycler 480

MagNa Pure Compact və LightCycler 480 II-Azərbaycanda ilk PZR müayinəsinin tam avtomat sistemidir.MagNa Pure Compact eyni zamanda 8nümunədə cox kiçik həcmdə(100-1000mkl) 25 dəq ərzində nuklein turşularini insan faktoru olmadan ayıran bir sistemdir. LightCycler 480 II-optik sistemli rotor tipli amplifikator “real zaman”rejimində PZR və deteksiyanın keçirilməsi üçün istehsal olunub.

Dünyada ilk 6 kanallı ən geniş hissetmə spektrinə və flüoresstent deteksiyaya malik”real zaman”rejimində amplifikasiya üçün avadanlıq hesab olunur.

Kəmiyyətcə PZR-analizlər:

infeksion dövrdə virusla yüklənmənin

genetik dəyişilmiş inqrediyentlərin konsentrasiyasının

genlərin ekspressiya səviyyəsinin qiymətləndirməsinin təyini

Keyfiyyətcə PZR-analizlər:

geniş spektrli infeksion xəstəliklərin törədicilərinin aşkarlanması

eyni vaxtda kliniki materialda bir neçə törədicinin təyin edilməsi

mikroorqanizmlərin genotipləşdirilməsi

nöqtəvi mutasiyaların və genetik polimorfizmlərin təyini…

MagNa Pure Compact (ROCHE)cihazının üstünlükləri.

1.30 dəqiqə ərzində 8 nümunədən DNT və RNT-nin ayrılması.

2.) İnsan faktoru olmadan DNT və RNT-nin tam avtomatlaşmış ayrılması.

3.) Yüksək keyfiyyət

4.) Tam dəqiq nəticə

5.) Yüksək həssaslıq

6) 4-lü kontrol sistemi

a)Negativ control

b)Pozitiv kontrol 1

c)Pozitiv kontrol 2

d)Zəif pozitiv kontrol

Əldə olunan DNT və RNT Real-Time PCR LightCycle 480 cihazına yüklənir.

Real-Time PCR LightCycle480 (ROCHE) cihazının üstünlükləri.

1.) Tez bir zamanda dəqiq nəticə.2 saat

2.) Yüksək özünəməxsusluq.

3.) Yüksək həssaslıq.

4.) Daha güvənli, düzgün kəmiyyət və keyfiyyət test nəticələrinin verilməsi.

5.) Kontaminasiyon (çirklənmə) riskinin olmaması.

6) 4-lü kotrol sistemi

1.negativ control.

2.Pozitiv Control 1

3.Pozitiv Control 2

4.Zəif Pozitiv Control

7.) Test protokolların dəyişməklə bir çox genetik testlər işləmək üçün uyğun bir sistem.

Məs.Qan xərcəngləri,Genetik qan laxtalanmaları.

8) Kəmiyyət testlərin də virusların ən aşağı həssaslığının təyin edilməsi

TESTLƏR

1.Urogenital (cinsi) infeksiyalar

2.Virus Hepatitləri

3.Tənəffüs yolu infeksiyaları

4.Qadın və kişi sonsuzluğunun genetikası

5.Kardiovaskular xəstəliklərin genetikası

Hayat Clinic Tibb Mərkəzinin PZR laboratoriyasında istifadə olunan reaktivlər Beynəlxalq sertifikata (İVD) sahib Bioron (Almaniya) firmasına məxsusdur.

Reaktivin həssaslığı

Hepatit C virus 38kopya/ml (kəmiyyət)

Hepatit C virus 15-100000000 İU/ml (keyfiyyət)

Hepatit B virusu-45 kopya/ml (kəmiyyət)

Hepatit B virusu-10-100000000 İU/ml (keyfiyyət)