Microptic Sperm Class Analyzer® CASA System

Microptic Sperm Class Analyzer® CASA System

(Computer Aided Sperm Analysis System)-Kompyuterləşdirilmiş avtomatik sperm analizator sistemi.Bu sistem vasitəsilə sperm analizində manual və subyektiv analiz aparılmasına son qoyuruq.Bunu həyata keçirmək üçün dünya tibb sahəsində 20 illik təcrübəyə malik İspaniyanın Microptic şirkətinin CASA sistemli SCA Evalution sistemini HAYAT clinice gətirdik.Cihazın təyin etdiyi modullar bunlardı:

1.Hərəkətliliyi(motility)

2.Miqdar(concentration)

3.Morfologiya(morfology)

4.DNK fraqmentasiyası( DNA fragmentation)

5.Canlılıq( vitality ).