VACUMED

VACUMED

VACUMED – interval vakkumla  müalicə  aparatının  effektivliliyi:

Mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşdırılması  və  bərpası-spazm olunmuş,mənfəzi  tıxanmış  kapilyarların  genişlənməsi,toxumaların  oksigenlə  zənginləşməsi.
Limfodrenaj—limfa dövranının sürətlənməsi,hüceyrə  səviyyəsində
Metobolizmin sürətlənməsi—piy  toxumasının  metobolizminin  yaxşılaşması, maddələr  mübadiləsinin  sürətlənməsi, toxumalarda  oksigenin miqdarının  artması.
Birləşdirici toxuma  strukturunun  bərpası—hüceyrə  pH-nın  qələviləşməsi,  proteolitik  və  digər  fermentlərin ,həmçinin kollaqenazanın   aktivliklərinin artması;

Kollagen  və  elastinin  aktiv  regenerasiyası—dərinin, damar  divarlarının, oynaq  bağlarının ,əzələ  toxumasının  möhkəmliyinin  və  elastikliyinin  bər

İnterval  vakkumla  müalicəyə  göstərişlər:

 • Periferik arteriyaların okkluziyası(tıxanması)
 • Anqiolologiya
 • Xroniki venoz  çatmamazlıq
 • Trofiki və  digər mənşəli  yaralar
 • Damar xəstəliklərinin  və  trombozların  profilaktikası,damarların  gücləndirilməsi.
 • Limfostaz
 • Aəağı ətraf  əzələləırinin  atrofiyası  və  ya  hipotrofiyası
 • Travmatologiya və  ortopediya
 • Əməliyyatdan sonra  bərpa  dövrü
 • Dermatozlatr
 • Urologiya
 • Orqanizmin detoksikasiyası
 • Diabetik pəncə
 • Sellülit