Zərbə-dalğa terapiya

Zərbə-dalğa terapiya

Zərbə-dalğa  terapiyasına  göstərişlər:

 • Daban mahmızı və ya  pəncə  fassiti
 • Epikondilit
 • Osteoxondroz, osteoartroz
 • Axillodiniya
 • Tendinoz, bursit, sinovit, liqamentoz
 • Çiyin-kürək periartropatiyası
 • Koksiqodiniya
 • Əzələ-tonik sindrom
 • Siniqların gec  bitişməsi
 • Yalançı oynaqlar
 • Travmadan,endoprotezdən sonra  ağrılar  zamanı
 • Yastıayaqlıq

Zərbə-dalğa  terapiyasının  faydaları:

 • Təmas nahiyyəsində  qan  dövranının  artması
 • Ca çöküntülərinin  parçalanması  və  sorulması  (vətərin  daxilində  və  ətrafında )
 • İltihabın azaldılması
 • Ağrının azalması
 • Toxuma dözümlülüyünün  artırılması