Radiologiya

KT
20180109151942
USM
20180122140452

Qəbula yazılmaq

Artıq çəki daha MR və KT müayinələri üçün məhdudiyət yaratmır

Yalnız Hayat Klinikada ağır çəkili pasiyentlərin müayinəsi aparıla bilər.

MR cihazında aşağıda sadalanan müayinələr aparılır:

 • baş beyin;
 • paranazal sinuslar;
 • orbital strukturalar;
 • gicgah sümükləri;
 • onurğa sütunu (boyun, döş, bel, oma, büzdüm) – fəqərəarası disklər və onurğa beyin;
 • mieloqrafiya;
 • boyun yumşaq toxumaları;
 • oynaqlar – çiyin, dirsək, mil-bilək, oma-qalça, bud-çanaq, diz, aşıq-baldır;
 • ətraf sümüklər və yumşaq toxumalar;
 • döş qəfəsin yumşaq toxumaları və divararalığı;
 • qarın boşluğu üzvləri;
 • kontrastsız MRCP (xolanqiopankreatoqrafiya);
 • kiçik çanaq üzvləri;
 • böyrəklər və böyrəküstü vəzlər;
 • kontrastlı, və o cümlədən dinamik kontrastlı müayinələr;
 • kontrastsız 3D TOF angioqrafiya.

MR tomoqrafiaya əlavə bizim kilinikada avtomatik injektor vasitəsi ilə, dinamik kontrastlı MR müayinələr aparılır.

Kompyuterli tomoqrafda müayinələr aparılır:

 • baş beyin və kələ sümükləri
 • paranazal sinuslar;
 • orbital strukturalar;
 • gicgah sümükləri;
 • onurğa sütunu (boyun, döş, bel, oma, büzdüm) – sümük strukturları;
 • boyun yumşaq toxumaları;
 • oynaqlar – sümük strukturlarını dəyərləndirmək üçün;
 • ətraf sümüklər və yumşaq toxumalar;
 • ağ ciyərlər, döş qəfəsin yumşaq toxumaları və divararalığı;
 • qarın boşluğu üzvləri;
 • kiçik çanaq üzvləri;
 • böyrəklər və böyrəküstü vəzlər;
 • kontrastlı dinamik müayinələr;
 • kontrastlı angioqrafiya (mərkəzi və periferik damarların);
 • 3D (üç ölçülü) rəngli görüntülər.

KT zamanı avtomatik injektor vasitəsi ilə dinamik kontrastlı müayinələr və angioqrafik müayinələr aparıla bilər.

Əlavə məlulat üçün Hayat Klinikaya müraciyyət edin