Robotik Lazer

MLS – Robotik Lazer Terapiyası

MLS- qısa müddət ərzində ağrıya,kontrakturaya, iltihaba və ödemə təsir edən lazer terapiyasıdır. MLS-in digər lazer apparatı siniflərindən fərqi lazer şüasının səthi toxumalara isitmədən davamlı və pulsaedici impulslu təsir etməsidir. Bu üsul vasitəsilə ağrı tez aradan qaldırılır və reabilıitasiya dövrü qısalır