USM

Ultrasəs müayinə (USM) səs dalğalarından faydalanaraq daxili orqanların görüntüləmə üsuludur.
Hayat Clinic tibb mərkəzində USM müayinələri GE Voluson E6 aparatında aparılır.

• Voluson E6 vizualizasiya keyfiyyətini təmin edir.

• Yenilənmiş texnologiyalar diaqnostikanın və müayinənin effektivliyinin etibarlılığını artırır.

• SonoVCAD ™ heart proqramı, tövsiyə edilən tarama bölmələrinə uyğun olaraq, dölün görüntülərini və aortik arşımı araşdırmaq üçün yeni bir alqoritm hazırlayır.

• SonoAVC ™ follicle avtomatik olaraq anexogen strukturların sayını, ölçüsünü və həcmini yumurtalığın 3D görüntüsündən və s. hesablayır.

• İnformativ və praktiki cəhətdən zərərsiz olan bu aparat vasitəsilə qarın boşluğu orqanlarının, böyrəklərin, kiçik çanaq orqanlarının, qalxanabənzər vəzinin, ürəyin, damarların, hamiləliyin və s. müayinələri həyata keçirilir