Loading...

Laboratoriya

Hayat clinic tibb mərkəzinin tibbi laboratoriyası ən müasir avadanlıqlarla və cihazlarla təchiz olunaraq çox qısa zamanda müxtəlif xəstəliklərin lazımi laboratoriya müayinələri üçün xidmət göstərməkdədir. Laboratoriyamız Azərbaycanda fəaliyyət göstərən unikal və innovativ kliniki-diaqnostik laborotariyalardan biridir. Hayat clinic tibb mərkəzində ancaq, Avropa, Amerika, İsrail və Kanada kimi ölkələrin istehsalı olan reaktivlərdən istifadə edilir. Reaktivlərin alınması, daşınması və saxlanması xüsusi nəzarətdə saxlanılır. Həmçinin Almaniya, İngiltərə və Türkiyə ilə əmakdaşlıq edirik.

Hazırda Türkiyədən 4 qurum ilə əmakdaşlığımız mövcuddur:

 • Amerikan Koc hastanesi;
 • Kocaeli Tip Universiteti;
 • Düzen labaratoriyalar qrupu;
 • İntergen Genetik Hasstalıklar Tanı və araşdırma laboratoriyası.

Laborator təhlilərin aparılmasına müssisədə xüsusi 2 qat nəzarət mexanizmi yaradılmışdır:

 • 1-ci mərhələdə analiz üçün materialın götürülməsinə, daşınmasına, hazırlanmasına tam nəzarət;
 • 2-ci mərhələdə analizin aparılması, alınan nəticənin qiymətləndirilməsi, şübhə doğuran cavabların alternativ aparatda təkrarlanması, Neqativ kontrol və Pozitiv kontrolların aparılması,hər gün istehsalçı firmadan alınmış kontrol qanla aparatların test edilməsi.

Laboratoriya şöbəsi:

 • Kliniki laboratoriya
 • Biokimyəvi laboratoriya
 • Seroloji-immunoloji laboratoriya
 • PCR
 • Histoloji və Sitoloji laboratoriya
 • Hayat Clinic PZR( Polimeraz Zəncir Reaksiyası) laboratoriyası
 • Hayat Clinic Tibb Mərkəzinin PZR (Polimeraz Zəncir Reaksiyası) laboratoriyası Azərbaycanda ilk dəfə olaraq əldə olunan nümunədən (qan,yaxma,sidik) DNT və RNT-nin ayrılması prosesini tam avtomatlaşdırılmış sistemdə –MagNa Pure Compact cihazı ilə əldə edir.
Laboratoriya müdiri

Həftə içi : 09:00 - 16:00

Pediatr

Həftə içi : 09:00 - 15:00